Säljpärm vid personlig försäljning

En säljpärm kan vara i digital form via ex en surfplatta och/eller en traditionell fysisk pärm.

Ofta vid personlig försäljning och dess kundbesök kan det vara mycket mer praktiskt med en fysisk traditionell pärm. En surfplatta kan få slut på batteriet, kan gå sönder och tappa data mm däremot en pärm håller i alla väder. Rekommenderar att ha innehållet i en säljpärm sparat i elektronisk form med backup och utskrivna blad sätts in i den fysiska säljpärmen.

Säljpärmen är säljarens stöd på kundbesöket men även vid planering av dagen, veckan osv.

Säljpärmen kan med fördel användas som stöd vid framtagning av olika säljmaterial och ger en bra struktur och innehåll för samtliga aktörer på företaget. Ex företagsledningen vill se säljrapporter mm
Vid skapandet av ett Intranet kan strukturen hämtas från säljpärmen vad avser marknadsföring och försäljning.

Viktigt är att man tänker igenom strukturen på respektive dokument samt hur de sparas digitalt med versionsnummer mm

Till vänster visas rekommenderat innehåll för en säljpärm, klicka på respektive avsnitt för mer information.