5. Hemsida,sociala medier mm

Hemsida/webbplats

Hemsidan är den viktigaste pusselbiten i er digitala kommunikation och ni bör ha information om den i er säljpärm. Via er hemsida ska kunderna få all information de behöver om ert företag, era produkter och/eller tjänster. Självklart ska det också vara lätt att komma i kontakt med er och få information om var och hur man köper era produkter/tjänster om ni använder er t.ex. av återförsäljare.

Några av de viktigaste sakerna att tänka på när ni skapar er hemsida:

 • Vilka är de viktigaste målgrupperna?
  Vilka vill ni helst nå med webbplatsen och vilka behov har dom?
 • Vad är målet med webbplatsen?
  Fundera på vad som är det allra viktigaste med hemsidan. Utgå från det.
 • Följ er grafiska profil.
  Allt marknadsföringsmaterial ska helst ha samma grunddesign för att besökaren ska känna igen sig. Förutom Logotypen kan det handla om att man använder vissa färger, typsnitt och andra grafiska element.
 • Se till att den är lätt att använda
  Utgå från besökaren och dennes behov när ni tar fram struktur och användargränssnitt. Tänk utifrån och in och inte tvärtom.
 • Mobilanpassa
  Webbplatsen ska vara mobilanpassad, gärna med responsiv design (i dag kommer ofta runt 50% av besökarna via mobilen)
 • Tänk på sökmotoroptimeringen
  Se till att webbplatsen har de tekniska förutsättningarna för att ni ska kunna arbeta med sökmotoroptimering (se mer om det längre ner).

Sen finns det mycket annat att tänka på. Det gäller att välja ett bra webbpubliceringssystem som är lätt att använda och framtidssäkert. Hemsidan bör följa webbstandarder och vara tillgänglighetsanpassad. För lite större hemsidor är det viktigt att det finns en sökfunktion o.s.v. Det här är sådant som den webbyrå ni använder måste kunna hjälpa er med.

Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering är viktig för att få hemsidan att hamna högt upp bland sökresultaten på sökmotorerna. Det leder till fler besökare och därigenom också fler affärer (under förutsättning att ni har ett bra erbjudande).

Tänk på det som att ni får kostnadsfri reklam.

Att inte bry sig om sökmotoroptimeringen är alltså som att kasta bort chansen till kostnadsfri marknadsföring.  Även om ni kanske inte själva kan genomföra det utan att ta extern hjälp är det fortfarande så att om ni optimerar er egen hemsida kommer ni att ha nytta av det för lång framtid.

Första steget när ni sökmotoroptimerar är att ta reda på vad besökarna söker efter när de letar efter det ni har att erbjuda. De sökord som ni kommer fram till är de som ni sedan ska använda när ni sökmotoroptimerar. Sökmotoroptimering handlar väldigt förenklat om att få med sökorden ofta på webbplatsen.
Här hittar ni lite mer tips kring sökmotoroptimering: Sökmotoroptimeringstips

Sociala medier

Sociala medier har blivit en allt viktigare kanal att synas för de allra flesta. Har ert företag potentiella kunder som använder sociala medier? Vilka är de i så fall? Facebook är i dag absolut störst men även LinkedIn har blivit viktigt speciellt för B2B.

Att närvara i sociala medier tar en hel del tid i anspråk. Större företag har anställda som sköter inlägg och statusuppdateringar men för mindre mellanstora företag är det svårt att hinna med mer än kanske en eller två kanaler inom sociala medier.

För många företag som varit väldigt aktiva på t.ex. Facebook har det varit väldigt lyckat men då har de också lagt mycket energi på det. Om ert företag har en sida på Facebook bör ni helst kunna skriva i alla fall ett par inlägg per månad för att det ska ge något som helst resultat. Twitter är en annan kanal för kortare meddelanden och där måste man vara mycket mer aktiv helst dagligen.

Vårt generella råd är att börja med Facebook, finns tiden arbeta även med LinkedIn.

För den som inte har tiden men ändå har ambitionen att närvara på internet går det att ta in extern hjälp. Då hjälper en skribent eller copywriter till att hålla kontakten med ert företag och skriver sedan inlägg, uppdateringar mm.

Mikrosajter, landningssidor mm.

Mikrosajter och landningssidor är mindre separata hemsidor som oftast handlar om en produkt/tjänst eller om ett erbjudande.
De kan användas på olika sätt. De kan dels vara ett sätt att skapa inlänkar till er vanliga hemsida (för att den ska få lättare att komma högt på sökmotorerna). Den kan också fungera som en egen landningssida för specifika sökord (om det finns ord som man vill fånga upp men som inte den vanliga hemsida kommer högt på). Arbetar ni med kampanjer kan det också vara bra att leda dem till specifika landningssidor där ni beskriver ert erbjudande istället för att länka till hemsidan.