16. Besöksrapport

En besöksrapport är viktig under kundbesöket och har sin givna plats i
säljpärmen eftersom allt som sägs måste dokumenteras för att man ska
komma ihåg till nästa gång man besöker kunden samt saker man måste
ta tag i.

Se nedan ett förslag på en besöksrapport.

 

Besökrapport

Mall för besöksrapport