11. Att tänka på efter kundbesöket

Viktigt är att inte hasta vidare till nästa kundbesök utan att ta 10 minuter
ensam efter kundbesöket och reflektera över vad som faktiskt hände
under kundbesöket.

  • Hur kändes kundbesöket?
  • Vad gjorde jag bra?
  • Vad gjorde jag mindre bra?
  • Hade jag allt material med mig i säljpärmen?
  • Osv

Läs mer på:

Att tänka på efter kundbesöket