10. Presentation företaget

En företagspresentation i säljpärmen bör vara kort eftersom
den ska bara visa att företaget kommer att finnas i framtiden
och därför ge trygghet till kunden.

Tanken med företagspresentationen är inte att presentera
produkter och tjänster utan att presentera fakta om bolaget.

Att presentera företagets erbjudande dvs produkter och
tjänster kommer efter att man har gått igenom – frågor
under kundbesöket – och kartlagt kundens behov. Därefter
visar man upp de erbjudanden som är aktuellt
efter kundens behov i produktbladsform, filmer osv.