1. Bastext

Hjärtat i en säljpärm är de sk bastexterna. En bastext är en
beskrivning i textform av ett erbjudande (produkt eller tjänst).
Bastexten kan var kort men då blir det svårt att sökordsomptimera
nyckelordet varför minst en halvsida text upp till kanske fyra sidor
bastext är lämpligt för ett erbjudande. Nyckelordet bör upprepas
fem till sex gånger per A4:a.

En bastext kan beskriva processen som utförs vid aktuellt
erbjudande. Bra är även att jämföra skillnaden mot hur andra
leverantörer utför erbjudandet mot ert nya sätt att utföra
erbjudandet (som antagligen är mycket bättre).
Avsluta gärna bastexten med några pukter som beskriver
fördelarna med erbjudandet.

Förslag på arbetsgång:

1. Ta fram relevanta ord för erbjudandet.

2. Bygg meningar av orden och sätt ihop dessa.

3. Namnet på erbjudandet bör förekomma 5 till 6 gånger per A4:a (SEO).

4. Beskriv processen av erbjudandet.

5. Beskriv ert sätt (fördelar) med att utföra erbjudandet jämfört mot
hur andra utför det (beskriv alltså även hur andra utför erbjudandet,
som förhoppningsvis är mindre fördelaktigt).

6. En bastexten kan besvara frågor som, Vem använder den idag?
Vad är den? När används den? Var används den? osv

7. Avsluta med en punktlista på de främsta fördelarna med ert med
erbjudande.

Man bör alltså skapa en bastext per erbjudande som man har
i sitt sortiment! Det mesta i en säljpärm är baserat på bastexterna.