3. Referens – success story

Intervjua en nöjd kund till er om varför kunden är nöjd med
ert erbjudande. Skapa sedan en bastext av intervjun och
upprepa sökordet i texten fem till sex gånger på en A4:a på
ett intelligent sätt och lägg in den på er hemsida.

Skapa även ett produktblad av valda delar från bastexten
och addera kontaktuppgifter, logga och en bild av er
tillsammans.

Att kunna visa upp en nöjd kund (eller flera nöjda kunder)
till potentiella nya kunder är väldigt kraftfullt. Ett av de
viktigaste avsnitten i en säljpärm.