13. Offert- och avtalsmall

I detta avsnitt av en säljpärm, bör de offertmallar samt avtalsmallar
man har inom företaget finnas.

Exempel på punkter i ett avtal:

  • Vilka är avtalsparterna?
  • Vad ska levereras?
  • Vad ingår inte?
  • Var ska produkten/tjänsten levereras?
  • När ska produkten/tjänsten levereras?
  • Priset för produkten/ tjänsten?
  • När betalningen ske?
  • Vad händer om det bli leveransförsening?
  • Osv