8. Agenda vid kundbesöket

I nio av tio fall får man styra agendan på kundbesöket.

Syftet med agendan i säljpärmen är bland annat att
säkerställa att inga obehagliga överraskningar dyker upp
så du får dåligt med tid att genomför sina respektive frågor.
Det är en mindre katastrof om man har åkt långt och inte
får den tid man planerat för.

Kunden uppskattar självklart om man är tydlig och har en
god struktur på kundbesöket.

Låt alltid kunden börja och berätta om sin verksamhet och
dess behov.

Läs mer på:

Förslag på agenda under kundbesöket