12. Utbildningsmaterial

Här bör allt utbildningsmaterial finnas.

Först bör finnas hur man utbildar kunden i handhavandet
av produkten antingen i pappersform och/eller via film.
Allt utbildningsmaterial kanske inte får plats i den fysiska
säljpärmen men iaf det viktigaste bör vara med. Här kan
även de vanligaste frågorna och svaren läggas in beträffade
företagets produkter och tjänster.

Regler om lagar och förordningar bör självfallet ingå.

Här kan även en introduktionsutbildning finnas som
företaget har för sina nyanställda.

Slutligen bör även en säljutbildning internt av säljarna och
övrig säljpersonal finnas här som har sin bas enligt denna
säljpärm.