18. Säljmål

Säljmål dvs säljarens måttstock har sin givna plats i en säljpärm.

Viktigt är att säljarens mål är nåbara och inte sätts för högt
men för den delen inte sätts för lågt heller.

Målen kan vara långsiktiga dvs omsättning eller lönsamhet
per år men också kortsiktiga via en enskild säljtävling under
en månad.

Vilka mål har en säljare? Täckningsbidrag (TB1) kombinerat
med omsättning?

Vilken budget har säljaren?

Hur många kundbesök per vecka ska en säljare prestera?
Är marknaden i Stockholm kanske man ska besöka 4 till 6
företag per dag men är marknaden i Norrland kanske målet
är att besöka 2 företag per dag.

Viktigt är att säljaren inte ska bli lidande om produktionen
inte håller sin lovade leveranstid och därmed inte når sina mål.

Slutligen är det viktigt att försäljningschefen är närvarande sina
respektive säljare och coachar dessa till framgång.