22. Partners

En partner kan vara ett annat företag eller person som hjälper er med
marknadsföring, försäljning osv. Företaget eller personen kan även
vara delägare i ert företag. Självfallet kan man ha flera partners.

Vilka partners samarbetar företaget med?

I vilken form sker partnerskapet?

Vad är nyttan med partnerskapet?

Finns avtal tecknat?

Dokumentera noga hur partnerskapet ska fungera och sätt in detta
i säljpärmen.