26. Aktivitetsplan (årsplan)

Sist men inte minst i säljpärmen, en aktivitetsplan eller en årsplan som visar
alla aktiviteter man har tänkt göra under året och gärna bör även kostnaderna
vara dokumenterade vid varje aktivitet så man kan se säljarens budget.

Aktivitetsplanen kan vara en enkel Excelfil med 12 kolumner dvs en
per månad. Under varje kolumn summeras kostnaderna totalt
per månad.

 

aktivitetsplan

Mall för Aktivitetsplan (årsplan)