24. Giveaways

Vilka profilprodukter har man tillgängligt att ge till kund mfl?
Pennor, vattenflaskor, t-shirts, handdukar osv.

Ofta ges dessa kostnadsfritt till kunderna.

Lämpligt är att ha bilder på alla Giveaways i säljpärmen
samt dess kostnader eftersom en del produkter kan vara
kostsamma.