4. Film- (ex Youtube) och bildarkiv

Skapa minst en film per erbjudande (per produkt eller tjänst).

Prova att filma själva till att börja med så ni får en känsla för vad
ni vill ha. En film kan vara ”snikvarianten” dvs ta bilder på ett
erbjudande i olika miljöer och användningsområde för att sedan
skapa en ljudlös stillbilds film. Bättre är dock att anlita en byrå
som är bra på att filma även om det blir en kostnad med detta.

Filmerna bör läggas in på ert YouTube konto och sedan länkas till
er hemsida eller mikrosajt.

I detta avsnitt i säljpärmen, bör ni ha en översikt på de olika
filmer ni tagit fram.