17. Fredags- och månadsrapport

Försäljningschefen bör kräva av säljarna att de redovisar varje fredag hur
veckan har gått samt vilka planer de har för kommande vecka.

I månadsrapporten bör säljarna presentera hur man gått mot budget vad
avser omsättning som lönsamhet osv.

Frågor att besvara kan vara:

  • Hur många kundbesök har säljaren utfört?
  • Vilka potentiella kunder är på gång?
  • Hur ser kunderna på framtiden?
  • Vad gör konkurrenterna?
  • Varför gick ni över/under prognosen?
  • Vad är prognosen för framtiden?
  • Vilka aktiviteter är på gång?
  • Hur mycket tid lägger ni hos kunderna?
  • Hur fungerar säljpärmen?
  • Osv