9. Frågor under kundbesöket

Dessa frågor är helt avgörande om man ska lyckas på ett
kundbesök och ett måste i en säljpärm.

Det gamla sättet att sälja är att omgående visa upp för
kunden vad man har att erbjuda vilket är helt fel metod!
Detta sätt bör verkligen inte användas!

Sättet man bör använda innebär att man ställer frågor
som till slut leder till att kunden frågar efter era respektive
erbjudanden! Frågorna ska börja med att vara väldigt
generella och öppna så kunden inte kan svara ja eller nej.

Läs mer på:

Frågor under kundbesöket