20. Övriga kanaler

Vilka övriga kanaler syns man med sina produkter och tjänster?

 • DR (direktreklam)
 • Annonser
 • Tv-reklam
 • Radio-reklam
 • Bilreklam/ dekaler
 • Affischering
 • Sponsring
 • Film i butik
 • Telemarketing
 • Fripasagerare med faktura
 • osv

Säljpärmen ska ge ett helhetsgrepp över samtliga kanaler företaget
använder i sin marknadsföring.