6. Telefonbokningsmanus

Vid personlig försäljning bör man ha ett sk telefonbokningsmanus
som speciellt används vid första samtalet med kunden. Oftast
är första samtalet momentet som säljare har störst problem med.
När man väl har pratat en gång med en kund är det oftast inga
problem.

Genom ett effektivt telefonbokningsmanus ökar möjligheterna
drastiskt att få komma och besöka den potentiella kunden.

Målet med manuset är att få komma och träffa den potentiella
kunden man ringer, INTE sälja in sina produkter eller tjänster!

Ha alltid den senaste varianten av telefonbokningsmanuset i
din säljpärm.

Läs mer på:

Telefonbokningsmanus