15. Kundregister

Ett kundregister kan vara en enkel fil i Excel där man har kolumner att fylla
per kund. Lägg gärna lite extra tid på detta avsnitt i säljpärmen, då det av
naturliga skäl kommer att ge resultat snabbt!

Kolumnerna kan bestå av information vad avser kundens:

  • Företagsnamn
  • Bransch
  • Kontaktperson
  • Stad
  • Telefonnummer
  • Om och när eventuellt ett avtal löper ut med en konkurrent
  • Omsättning
  • Lönsamhet
  • Antal anställda
  • Nästa åtgärd (ex. nästa besök, liggande offert/avtal, julgåva mm).

Både befintliga kunder som potentiella kunder bör finnas i ett kundregister.

Slutligen, ett CRM (Customer Relationship Management) dvs ett kund ärende
hanteringssystem, där ingår kundregistret och mycket annat. Om man väljer att
implementera ett CRM  i företaget gäller det att ta god tid på sig och utvärdera
detta grundligt innan man köper in det valda systemet.