Fördelar med att använda säljpärm

  • Säljpärmen är säljarens stöd på kundbesöket.
  • Slipper tappa tråden genom – frågor under kundbesöket.
  • Man har alltid med sig det man behöver till kundbesöket.
  • Enklare att jobba som säljare eftersom man har en säljstruktur.
  • Gemensamt arbetssätt för företaget.
  • Flera på företaget kan ta del av säljpärmen.
  • Enkelt att boka kundbesök.
  • Tillgång till allt säljmaterial.
  • Möjligt att använda strukturen i ett Intranät
  • Osv.